Informacje o świadectwach

 • Co to jest świadectwo energetyczne?

  Świadectwo energetyczne zwane też certyfikatem energetycznym (inne nazwy: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny itp.) jest dokumentem...
 • Kiedy świadectwo jest wymagane?

  Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku...
 • Jakie budynki są zwolnione z certyfikacji?

  Część budynków jest zwolniona z certyfikacji energetycznej, dlatego świadectwa charakterystyki energetycznej nie są obowiązkowe dla wszystkich typów budynków...
 • Kto może wystawiać świadectwa?

  Świadectwa energetyczne mogą wystawiać tylko osoby, które posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy...
Czytaj wszystkie

Co to jest świadectwo energetyczne?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne zwane też certyfikatem energetycznym (inne nazwy: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny itp.) jest dokumentem, który określa jakość budynku czy mieszkania pod względem zużycia energii.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem , który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dla nowych budynków świadectwo energetyczne jest jednocześnie uzupełnieniem projektu budowlanego, gdyż aby móc zakończyć budowę, bądź uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku konieczne jest właśnie dołączenie do dokumentacji kopii świadectwa energetycznego. Stopień trudności w sporządzaniu certyfikatów  wzrasta wraz ze stosowaniem nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych, skomplikowaną bryłą budynku, czy zastosowaniem złożonych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wykonując świadectwa dla budynków, które są już użytkowane, trzeba mieć świadomość pewnych trudności, które mogą wystąpić w trakcie gromadzenia niezbędnych informacji do jego sporządzenia. Budynki, zwłaszcza starsze, mogą nie posiadać pełnej, a czasem nawet całkowitej dokumentacji technicznej - brak konkretnych informacji na temat użytych materiałów, struktury i grubości ścian budynku czy innych szczegółowych rozwiązań, (np. sprawność systemów grzewczych, rozwiązania instalacyjne). Taka sytuacja wymusza zrobienie najpierw dokładnej inwentaryzacji budynku i analizy stanu ochrony cieplnej budynku.

Sporządzając charakterystykę energetyczną budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. W rozporządzeniu tym podana jest metodologia obliczania charakterystyki energetycznej.

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Infrastruktury.